Dotacje

Nazwa programu

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

Operator programu

Instytut Książki

Opis programu

3 czerwca 2019 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest szóstą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015, 2016 oraz 2017.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Kryteria

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i/lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Termin składania wniosków

31 lipca 2019 r.

Kontakt

Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 694 268 148

Beata Najbar, mail: b.najbar@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11, 509 868 356

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r. może ubiegać się o dofinansowanie także w tym roku?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w 2017 i/lub w 2016 r. nie są uprawnione do złożenia wniosku w aktualnym naborze.

Pytanie 2: Czy jeśli złożyliśmy wniosek do V naboru „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” i nie znamy jeszcze wyników tego naboru, to możemy również aplikować do programu Kraszewski?

Ze względu na nałożenie się terminów tych dwóch naborów macie Państwo możliwość złożenia wniosku także do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. W trakcie naboru lub procedury oceny w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” poznamy wyniki naboru do „Infrastruktury bibliotek” – w przypadku otrzymania dotacji, skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o podjęcie decyzji, z udziału w którym programie Państwo rezygnujecie.

Pytanie 3: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek 2016-2020” , ale nie na zakup komputerów, tylko działania modernizacyjne i budowę, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019?

Niestety nie – biblioteki, które otrzymały dofinasowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Pytanie 4: Czy biblioteka, która otrzymała dofinansowanie w ramach „Infrastruktury bibliotek” w edycji z lat 2011-2015 (Program Wieloletni Kultura+), może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019?

Tak, beneficjenci Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015 są uprawnieni do złożenia wniosku w aktualnym naborze do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Pytanie 5: Czy dofinansowaniem może być objęty zakup komputerów tylko do jednego obiektu biblioteki, czy do kilku (biblioteka główna i filie)?

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy do jednego obiektu, jak i do kilku (np. do kilku filii bibliotecznych na terenie gminy).

Pytanie 6: Czy biblioteka, która działa samodzielnie, nie w strukturach ośrodka kultury, też musi dołączyć do wniosku kopię aktualnego statutu?

Nie, biblioteka działająca jako samodzielna instytucja nie przesyła kopii statutu.

Pytanie 7: Czy biblioteka może zakupić używane zestawy komputerów stacjonarnych i przenośnych?

Tak, możecie Państwo zakupić także używane zestawy komputerowe.

Pytanie 8: Proszę o informacje, czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?

Nie, nie musicie Państwo we wniosku podawać marek/firm sprzętu, który chcecie zakupić.

Pytanie 9: Czy w ramach zadania można kupić do biblioteki zestawy robotów do nauki programowania dla dzieci?

Tak, można taki koszt sfinansować z dotacji.

Pytanie 10: Czy po zakończeniu zadania muszę złożyć raport rozliczeniowy?

Tak, Beneficjenci zobowiązani są do złożenia raportu rozliczeniowego po zakończeniu zadania. Do raportu należy dołączyć kopie faktur potwierdzających wydatkowanie przyznanego dofinansowania i wkładu własnego.  

Pytanie 11: Czy możemy zakończyć zadanie wcześniej niż 30 listopada 2019 r.?

Tak, ale termin zakończenia zadania musi być późniejszy niż data zapłaty za ostatnią fakturę wskazaną w rozliczeniu (opłaconą zarówno z dofinansowania, jak i z wkładu własnego). Termin zwrotu niewykorzystanych środków z dofinansowania biegnie wówczas od daty wskazanej jako dzień zakończenia zadania.

Pytanie 12: Czy w ramach zadania można kupić: niszczarkę do dokumentów, lupy powiększające dla osób słabowidzących, torby i plecaki na laptopy, etui na sprzęt przenośny, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia do nauk języków obcych, translatory (urządzenia elektroniczne do tłumaczenia języków), elektroniczne instrumenty muzyczne, gogle wirtualnej rzeczywistości?

W ramach zadania nie można zakupić wymienionych wyżej sprzętów czy urządzeń.

Pytanie 13: Czy jeżeli biblioteka otrzymałaby dofinansowanie z programu Kraszewski w tym roku, będzie mogła ubiegać się o środki na infrastrukturę bibliotek, w roku 2020?

W przyszłym roku prawdopodobnie nie będzie już kolejnego naboru do Infrastruktury bibliotek 2016-2020.

Jest niemal pewne, że obecny nabór do Infrastruktury – jesteśmy w trakcie oceny formalnej – wyczerpie wszystkie dostępne środki.

Jednocześnie przypominam, że w regulamin Infrastruktury bibliotek 2016-2020 nie wyłączał z możliwości ubiegania się o dofinansowanie Beneficjentów programu Kraszewski.

Ta zasada działa tylko w drugą stronę (Beneficjenci Infrastruktury bibliotek 2016-2020 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019).

Pytanie 14: Czy w programie "Kraszewski" można kupić rzutnik?

Jeśli chodzi o rzutnik multimedialny, działający w połączeniu z komputerem i przekazujący treści wyświetlane na ekranie laptopa, to taki rzutnik można zakupić w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Pytanie 15: Czy w ramach zadania można kupić tablety w celu przeprowadzania z dziećmi multimedialnych zajęć edukacyjnych?

Tak, w ramach realizacji zadania w programie „Kraszewski” możecie Państwo zakupić tablety.

Pytanie 16: Czy biblioteka, która jest samorządową instytucją kultury i mieści się w gminie do 20 tys. mieszkańców może złożyć wniosek jeśli jest biblioteką powiatową? To znaczy, że podlega pod starostwo powiatowe nie pod urząd miasta?

Niestety biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Wnioski mogą składać jedynie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (a nie powiat).

Pytanie 17: Czytając regulamin programu Instytutu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, nie ma zamieszczonej informacji dotyczącej braku lub możliwości zakupu tabletów. W związku na specyfikę Biblioteki [...] postanowiłam komputery - nawet przenośne (ryzyko na uszkodzenie) zamienić na tablety. Byłoby ich więcej i bezpieczniej. Będę wdzięczna za informację czy można czy też nie.

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" można zakupić tablety.

Pytanie 18: Chciałabym zapytać czy można we wniosku uwzględnić również zakup ksera bądź ksero z możliwością drukowania z komputera. Dziękuję.

Niestety w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie ma możliwości zakupu standardowej kserokopiarki.

Jeśli drugie z urządzeń, o których pani pisała, to standardowe urządzenie wielofunkcyjne (kopiowanie, drukowanie, skanowanie), to istnieje możliwość zakupu takiego urządzenia wielofunkcyjnego.

Pytanie 19: Mam pytanie odnośnie tegorocznej edycji programu "Kraszewski". Nasza biblioteka gminna otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu z tego programu w 2016 r., jednak czy w tej edycji można zgłosić jedną z filii bibliotecznych (mamy ich 3)?

Niestety – beneficjenci Programu „Kraszewski” z roku 2016 nie są uprawnionymi wnioskodawcami w aktualnym naborze. Mówi o tym § 8 ust. 3 Regulaminu.

Nie ma znaczenia, dla jakiego obiektu były kupowane sprzęty w roku 2016.

Pytanie 20: Wymaganym załącznikiem jest odpis pełny rejestru instytucji kultury - czy musi to być oryginał czy może być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem?

Możecie Państwo wysłać również kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Pytanie 21: Czy w ramach projektu można kupić drukarkę etykiet?

Jeżeli drukarka etykiet jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu.

Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 22: Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach dofinansowania można zakupić same akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS, czy należy kupić całe nowe urządzenie? Czy sprzęt zakupiony z dofinansowania ma być sprzętem ogólnie dostępnym dla czytelników, czy też może to być sprzęt przeznaczony do wykorzystania na stanowiskach pracy bibliotekarzy, np. czy mogę kupić drukarkę A3 przeznaczoną dla pracowników?

Tak, możecie Państwo zakupić same akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS; możecie Państwo zakupić również urządzenia używane.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” może służyć bibliotekarzom (być przeznaczony dla pracowników).

Pytanie 23: Czy biblioteka w ramach tego projektu może zakupić konsolę do gier?

Jeżeli konsola do gier jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu.

Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 24: Czy biblioteka wojewódzka (dla której organizatorem jest województwo) może wziąć udział w Programie Kraszewski?

Niestety uprawnionymi wnioskodawcami w programie są wyłącznie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina (wiejska, miejsko-wiejska, miejska).

​​​​​​​Pytanie 25: Czy w ramach zadania można zakupić okulary VR?

W ramach Programu Kraszewski nie można zakupić urządzeń typu gogle/okulary wirtualnej rzeczywistości.

Pytanie 26: Czy 15% wkładu własnego obliczam od kwoty dofinansowania? Jeśli chcę otrzymać 10 000,00 zł z dofinansowania, to mój wkład własny powinien wynosić 15% z 10 000,00 zł?

Nie, jest to niewłaściwy sposób obliczania wkładu własnego. Procentowy udział wkładu własnego obliczany od kosztu całkowitego (dofinansowanie z Instytutu Książki + wkład własny), a nie od kwoty dofinansowania. Jeśli chcecie Państwo otrzymać 10 000,00 zł z dofinansowania, to 10 000,00 zł może stanowić maksymalnie 85% kosztu całkowitego.

Pytanie 27: Czy wysyłając wniosek we wcześniejszym terminie, który zakłada możliwość poprawy błędów formalnych (dostarczenie wniosku do Instytutu Książki do 15 lipca 2019 r.), muszę też wysłać załączniki? Czy mogę je dosłać później?

Niezależnie od terminu zawsze należy złożyć kompletny wniosek, wraz ze wszystkimi wymaganymi Regulaminem załącznikami.

Pytanie 28: Czy w ramach zadania można zakupić drukarkę 3D + Szpule PLA?

W ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” można zakupić drukarkę 3D, jednak nie można kupować żadnego typu materiałów eksploatacyjnych (w tym: tonerów, tuszu, papieru do drukarek, szpul i innych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w jakichkolwiek typach urządzeń, nie tylko drukujących).

Pytanie 29: Czy w ramach programu "Kraszewski" można kupić aparat fotograficzny?

Niestety w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie można zakupić aparatu fotograficznego (mówi o tym § 10 ust. 6.8 Regulaminu).

Pytanie 30: Chciałabym się zapytać, czy w ramach zadania można kupić elektryczny ekran projekcyjny do rzutnika multimedialnego?

Niestety w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie można zakupić ekranu używanego przy obsłudze rzutnika.

Przypominamy jednak, że w ramach programu możecie Państwo zakupić np. tablicę multimedialną (interaktywną).

Pytanie 31: Czy kosztami kwalifikowanymi w projekcie pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 jest zakup podłogi interaktywnej?

Jeżeli podłoga interaktywna jest samodzielnym urządzeniem (działa w podłączeniu do innego niż komputer urządzenia lub może działać bez konieczności podłączenia do komputera; działa samodzielnie) to nie jest możliwy jej zakup w ramach programu. Jeżeli natomiast musi być podłączona do komputera - możecie ją Państwo zakupić.

Pytanie 32: Podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Książki w związku z udziałem w akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Czy udział w tej akcji nie wyklucza nas z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”?

Nie, udział w akcji “Mała książka - wielki człowiek” nie ma żadnego wpływu na możliwość składania wniosku w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 33: Czy dofinansowaniem może być objęty zakup programu SuperNova Powiększająca i Mówiąca (Lunar Plus), który oferuje funkcje powiększania i udźwiękowienia, umożliwiające osobom słabowidzącym korzystanie z komputera z większą wygodą?

Niestety nie – taki zakup nie jest możliwy w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Pytanie 34:​​​​​​​ Czy w ramach wkładu własnego do programu Kraszewski możemy zakupić statyw pod monitor multimedialny?

Niestety w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” (w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego) nie ma możliwości zakupu statywu pod monitor.

Pytanie 35:​​​​​​​ Czy w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 można zakupić stronę internetową?

Niestety taki zakup w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” nie jest możliwy.

Pytanie 36:​​​​​​​ Czy możemy zakupić wizualizer z wkładu własnego lub z [dofinansowania] Programu?

Niestety zakup wizualizera nie jest możliwy w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” - ani z dofinansowania, ani z wkładu własnego.