Czasopisma

Dialog 9/2018

Spis treści

 • Dzieje się w języku

  •     

   NIEDOSTATKI JĘZYKA 5
   Olga Byrska
   KUKU 10
   Zyta Rudzka
   BRUNATNE KUKUŁCZE JAJO 34
   Rozmowa z Zytą Rudzką.
   MÓWIĄCY PO POLSKU 40
   Andrzej Lis, Marianna Lis

 • Po bandzie

  •     

   WSTYDLIWE SPOJRZENIE 56
   Marek Beylin

 • Trajektoria lotu

  •     

   NA WYPADEK NIEPOWODZENIA (IN EVENT OF MOONE DISASTER) 59
   Andrew Thompson
   Przełożyła Małgorzata Semil
   MIĘDZY NIECIĄGŁOŚCIĄ A SCALENIEM 114
   Michał Lachman

 • Po przyjęciu

  •     

   ZROBIĆ COŚ 128
   Tadeusz Bradecki

 • Hierarchie

  •     

   KWESTIA INSTYTUCJONALNEJ RÓWNOŚCI 142
   Piotr Morawski
   REPRODUKOWANIE ZŁYCH WZORCÓW 158
   Stanisław Godlewski, Monika Kwaśniewska, Piotr Morawski, Anna Smolar, Zofia Smolarska, Justyna Sobczyk
   WEJŚCIE DLA STUDENTÓW BOCZNYMI DRZWIAMI 182
   Kornelia Sobczak

 • Nawozy sztuczne

  •     

   POLOWANIE NA CZŁOWIEKA 196
   Tadeusz Nyczek

 • Cichnie sztorm

  •     

   ZNACZYŁ KAPITAN 201
   Szymon Jachimek
   SIWA GŁOWA LWA 224
   Rozmowa z Szymonem Jachimkiem

 • Słownik!

  •     

   BIOGRAFISTYKA STOSOWANA 229
   Diana Poskuta-Włodek

 • Varia

  •     

   KONTEKSTY: MIASTO BEZ NIEBA 239
   Zofia Cielątkowska
   NOWE SZTUKI:
   Ferdynand Schmalz Jedermann (stirbt) 245
   Thomas Köck die zukunft reicht uns nicht (klagt, kinder, klagt) 246
   Miroslava Svolikova europa flieht nach europa 248
   Christopher Brett Bailey This Is How We Die 249
   Ella Hickson The Writer 251
   Z AFISZA 253

 • Contents