Czasopisma

Dialog 11/2018

Spis treści

 • Przeczulenia

  •     

   Ni z tego, ni z owego 5
   Małgorzata Szpakowska
   Fantazja polska 11
   Maciej Wojtyszko
   Smutny żart 42
   Rozmowa z Maciejem Wojtyszką
   Krem z Owcy 48
   Tadeusz Nyczek

 • Pawlikowski

  •     

   Słowiańskie epopeje 61
   Monika Talarczyk
   Janusz Głowacki i jego epoka 70
   Justyna Jaworska

 • Po bandzie

  •     

   Patrz w bok 76
   Marek Beylin

 • Pójdź, mój ludu

  •     

   Ani lisem, ani lwem 79
   Joanna Krakowska
   Mojżesz 84
   Tomasz Man 
   Genialny strateg, genialny 109
   Rozmowa z Tomaszem Manem

 • Po przyjęciu

  •     

   O Orlandzie, co z wielkiej oszalał radości 114
   Tadeusz Bradecki

 • Ameryka: przetrwać

  •     

   Ironbound 117
   Martyna Majok
   Przełożył Szymon Wróblewski
   Tam życie jest inne? 159
   Marianna Lis
   Amerykański psalm 166
   Caridad Svich
   Przełożyła Agata Zawrzykraj

 • Off

  •     

   Dialog z offem 175
   Adam Karol Drozdowski
   Magnaci OFF mają po tysiaku 188
   Katarzyna Knychalska, Piotr Olkusz, Tomasz Rodowicz

 • Ustanowienia

  •     

   Tęczowy sztandar 198
   Piotr Morawski

 • Sprawczość

  •     

   Kolektyw. Perspektywa aktorów 200
   Monika Kwaśniewska

 • Varia

  •     

   Konteksty: reprezentacja braku, materia wyobraźni 223
   Zofia Cielątkowska 
   NOWE SZTUKI:
   Jarosław Jakubowski Człowiek z lodu 228
   Dennis Kelly Girls & Boys 229
   Sibylle Berg Wonderland Ave. 231

 • Contents