Aktualności

28.04.2022

Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Instytut Książki ogłasza nabór wniosków do programu własnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioski w tegorocznej edycji programu należy składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Nabór wniosków zakończy się 30 maja br., zadania będą mogły być realizowane do 30 listopada br.

W zakładce poświęconej programowi – dostępnej pod tym adresem – znajdują się instrukcje: wypełniania wniosku oraz streszczająca podstawowe zasady programu. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

***

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r., w 2019 r., w 2020 r. lub w 2021 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.