Aktualności

21.06.2021

Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Instytut Książki ogłasza nabór wniosków do programu własnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

W ramach programu można starać się o dofinansowanie od 10 000,00 zł do 30 000,00 zł, które można przeznaczyć na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 85% kosztu całkowitego zadania.

Nabór wniosków zakończy się 23 sierpnia br., zadania będą mogły być realizowane do 30 listopada br.

Wnioski w tegorocznej edycji programu należy składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj.

Przypominamy, że wnioskodawcy, którzy skutecznie dostarczą wnioski (a więc wpłyną one lub zostaną osobiście dostarczone) do Instytutu Książki nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

W zakładce poświęconej programowi – dostępnej pod tym adresem – znajdują się instrukcje: wypełniania wniosku oraz streszczająca podstawowe zasady programu. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!