Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
23.05.2022

Prawie 79 mln zł dla 47 bibliotek – znamy wyniki II naboru do programu dotacyjnego „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” NPRCz 2.0

Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab.  Piotra Glińskiego, dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, burmistrza Milanówka Piotra Remiszewskiego i dyrektor MBP Elżbiety Abramczuk-Kalinowskiej, podczas której ogłoszono, że aż 47 bibliotek publicznych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę prawie 79 milionów złotych w ramach II naboru wniosków do priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Przyznane środki – w wysokości od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. zł – pozwolą na realizację projektów obejmujących zakup nowoczesnego wyposażenia, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, budowę nowych oraz przebudowę lub remont już istniejących placówek.

Dzięki poprzedniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w XXI wiek weszło ponad 200 obiektów. Obecnie na realizację inwestycji bibliotecznych przeznaczamy prawie 300 milionów złotych

– zaznaczył minister Gliński.

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

Dyrektor IK Dariusz Jaworski akcentował spójność działań promujących czytelnictwo, które prowadzą pod egidą MKiDN instytucje kultury:

To wszystko jest ze sobą powiązane. To system naczyń połączonych, które obejmują kwestie infrastrukturalne. Takich działań jest dwa razy więcej niż było jeszcze kilka lat temu.

Dziś Instytut Książki – jak zaznaczył dyrektor Jaworski –  prowadzi największą kampanię startbookową w Europie, czyli „Mała książka – wielki człowiek”. Do końca 2022 roku w jej ramach rozdane zostaną już cztery miliony książek.

W bieżącej edycji Infrastruktury Bibliotek w procedurze konkursowej złożonych zostało ponad 100 wniosków. Łączna wartość oczekiwanego wsparcia wyniosła ponad 150 mln złotych. Dotacje uzyskało 47 placówek. Dzięki temu możliwa będzie m.in. budowa biblioteki w Orzeszu, Henrykowie, Redzie, Buku i Świerklańcu, modernizacja zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej, a także budowa biblioteki w Milanówku. Dofinansowania, zgodnie z regulaminem, zostały przyznane w kwotach od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. złotych. Pozostałą część zapewnia samorząd. W ramach programu realizowanych jest już 30 zadań, które otrzymały wsparcie na ponad 43 mln w zeszłorocznym pierwszym naborze.

Spośród beneficjentów w bieżącej procedurze konkursowej aż 20 bibliotek otrzymało dodatkowe punkty za zabytkowy charakter obiektu (w tym 14 budynków zabytkowych oraz 6 budynków znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub strefie objętej ochroną konserwatorską lub na terenie parku krajobrazowego). To efekt zmian wprowadzonych do NPRCz 2.0, które poszerzyły i zróżnicowały kategorie wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dodatkowych punktów.

Poprzednia edycja programu, „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, objęła działania prowadzone łącznie w 220 obiektach bibliotecznych. W placówkach będących jej beneficjentami zanotowano ponad 9-procentowy wzrost liczby użytkowników.

Więcej o tegorocznym naborze pod tym adresem.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach NPRCZ 2.0 ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-2020, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł – obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

Za koordynację priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki. To kontynuacja i rozwinięcie dwóch priorytetów realizowanych w latach 2011-2015: Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

  • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
  • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W ramach priorytetu można się ubiegać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem.