Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
14.11.2023

Za nami pierwszy dzień konferencji „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?”

W Gdyni trwa organizowana przez Instytut Książki konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?”. Wczoraj zakończył się pierwszy dzień wydarzenia, który składał się z merytorycznych prezentacji, inspirujących wykładów i dyskusji. Dziś uczestnicy konferencji biorą udział w wyjazdach terenowych do wybranych bibliotek regionu.

Konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli bibliotek publicznych: szczególnie do wnioskodawców „Infrastruktury bibliotek”, ale także do beneficjentów realizujących swoje zadania oraz bibliotekarek i bibliotekarzy zainteresowanych programem, którzy dopiero planują inwestycje w swoich bibliotekach.

Podczas wystąpień i dyskusji, które odbyły się pierwszego dnia konferencji omawiane były przede wszystkim zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w konkursie i zasadami realizacji zadań. Prezentacje konferencyjne miały w zamierzeniu stanowić zbiór porad, dobrych praktyk i inspiracji płynących od bibliotekarzy i samorządowców, którzy mają za sobą podobne doświadczenia. 

We wczorajszym programie znalazło się łącznie 8 spotkań, w tym m.in. z prof. Janem Sikorą (architektem, projektantem Stacji Kultura w Rumi), Piotrem Kocińskim (architektem krajobrazu, projektantem ogrodów beneficjentów „Infrastruktury bibliotek”), a także niedawnymi beneficjentami „Infrastruktury bibliotek”: przedstawicielami bibliotek w Zaborze i Chociczy. Relację z każdego spotkania, które odbyło się w ramach wczorajszego programu, można znaleźć na stronie Instytutu Książki. Pierwszy dzień konferencji zakończył się kolacją oraz koncertem zespołu Kiev Office.

Drugiego dnia uczestnicy – podzieleni na grupy – odwiedzają inspirujące biblioteki w regionie. W tym celu zostali oni podzieleni na trzy grupy, z których każda będzie miała okazję zobaczyć inne obiekty. Pierwsza grupa odwiedza biblioteki w Bolszewie w gminie Wejherowo, w Redzie oraz Stację Kultura w Rumi. Druga grupa jest oprowadzana po czterech gdyńskich bibliotekach: Bibliotece z Pasją, Bibliotece Mały Kack, Bibliotece Chylonia i Bibliotece Śródmieście. Z kolei plan dla trzeciej grupy zwiedzających również obejmuje cztery gdyńskie filie: Bibliotekę Chylonia, Bibliotekę Pustki Cisowskie, Bibliotekę Witomino oraz Bibliotekę z Pasją.

Konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związanej z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.infrastrukturabibliotek.com.pl

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.