Aktualności

Krzysztof (w środku) z kolegami szkolnymi, ok. 1933 (baczynski-koszykowa.pl)
31.12.2021

Wystawa poświęcona Baczyńskiemu

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza do końca stycznia na wystawę „Wyje za mną ciemny, wielki czas”.

Baczyński był silnie związany z Warszawą, w tym mieście się urodził, żył i zginął bohaterską śmiercią. Wystawa pokazuje Baczyńskiego jako młodego człowieka na tle jego tragicznej biografii, ale w sposób atrakcyjny, daleki od szkolnej sztampy. Wizualnym kontrapunktem dla liryków poety jest prezentacja reprodukcji obrazów, rysunków i grafik o wymowie antywojennej.

Na wystawę składają się formy przestrzenne, na których zostały zaprezentowane wybrane wiersze poety wydrukowane na płaszczyznach koloru papieru w pięknych, klasycyzujących układach typograficznych. Drugi – wizualny – plan ekspozycji stanowi instalacja zbudowana z wielopłaszczyznowych konstrukcji, na której znajdują się reprodukcje znaczących dzieł polskich twórców, które przywołując wojnę, szczególnie powstańczy zryw warszawiaków, stanowią zarazem gwałtowny antywojenny protest.

Młodzi ludzie są dziś przyzwyczajeni do konsumowania kultury symultanicznie, w kawałkach. Dlatego, żeby osiągnąć zamierzone rezultaty, wystawa ma charakter multimedialny: towarzyszy jej specjalnie opracowana ścieżka dźwiękowa wykorzystująca interpretację wiersza Kamila Baczyńskiego w pamiętnym wykonaniu Ewy Demarczyk oraz oryginalny materiał filmowy z powstania warszawskiego. Wystawie towarzyszy strona internetowa: www.baczynski-koszykowa.pl, a także konkurs dla czytelników, którego zasady ogłoszone zostały na stronie www.koszykowa.pl. Wstęp na wystawę wolny.

Czas trwania wystawy 3.12.2021-31.01.2022.

Miejsce: dziedziniec pod zieloną ścianą, a także hol przy recepcji w gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Wystawa sfinansowana z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.