Aktualności

16.01.2023

Wyniki programu dotacyjnego Dyskusyjne Kluby Książki 2023

Poznaliśmy wyniki programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2023”, w ramach którego 18 bibliotek wojewódzkich otrzyma dofinansowanie na wsparcie działania Dyskusyjnych Klubów Książki. Łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji wynosi 2 000 000 zł.

W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki, co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Na koniec roku 2022 r. liczba klubów wyniosła 1841, tj. o 34 więcej niż w roku 2021. Obecnie działa 625 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1216 kluby dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 596 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 482, a w miastach 763.

W ubiegłym roku odbyło się 587 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich były 584 spotkania tradycyjne i 3 spotkania w formie online.

Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 19 906 woluminów.

Wyniki naboru dostępne są pod tym adresem.