Aktualności

13.01.2022

Wyniki programu dotacyjnego Dyskusyjne Kluby Książki 2022

Poznaliśmy wyniki programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2022”, w ramach którego 18 bibliotek wojewódzkich otrzyma dofinansowanie na wsparcie działania Dyskusyjnych Klubów Książki. Łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji wynosi 1 800 000 zł.

W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki, co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Na koniec roku 2021 r. liczba klubów wyniosła 1807, tj. o 37 więcej niż w roku 2020. Po zahamowaniu dynamiki wzrostu w 2020 r. w związku z panującą pandemią, znowu pojawiła się tendencja zwyżkowa. Odżyliśmy!

Obecnie działa 620 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1187 kluby dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 613 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 466, a w miastach 728.

W ubiegłym roku odbyło się 636 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich były 504 spotkania tradycyjne i 132 spotkania w formie online.

Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 24 065 woluminów.

Wyniki naboru dostępne są pod poniższym adresem:

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,program-dotacyjny-dla-dkk,14.html