Aktualności

25.05.2012

Transatlantyk dla Yi Lijun

W piątek, 25 maja po raz ósmy została wręczona nagroda Transatlantyk. W tym roku otrzymała ją Yi Lijun, tłumaczka literatury polskiej na język chiński, uznana literaturoznawczyni i popularyzatorka kultury polskiej w Chinach. Laudację na cześć laureatki wygłosił profesor Aleksander Fiut. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Yi Lijun jest tłumaczką i emerytowaną profesor w Katedrze Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Od blisko 40 lat zajmuje się pracą dydaktyczną i krytycznoliteracką. Prowadziła wykłady dla studentów, magistrantów i doktorantów, przygotowała zestaw materiałów do nauki języka polskiego i literatury polskiej (w tym prace monograficzne: „Literatura polska” i „Historia powojennej literatury polskiej”), redagowała „Wybór polskiej poezji XX wieku”. Przygotowała i opublikowała kilkadziesiąt artykułów, haseł encyklopedycznych. Poza przekładami powieści, ogłosiła kilkadziesiąt tłumaczeń opowiadań polskich autorów w czasopismach literackich. Jej tłumaczenia (m.in. wybory poezji J. Tuwima, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej) zamieszczono także w 47 różnych antologiach.

„Dziady” zaczęła tłumaczyć w czasie pobytu w obozie reedukacyjnym na wsi w okresie chińskiej rewolucji kulturalnej. Był to pierwszy przekład dzieła obcych klasyków, jaki ukazał się w Chinach po 10 latach przerwy, odebrany przez chińską inteligencję jako pierwszy sygnał odwilży po latach rewolucji kulturalnej.

Do jej największych dokonań należy pierwszy pełny, poetycki przekład na chiński „Pana Tadeusza” dokonany z oryginału, a także tłumaczenie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W jej przekładzie ukazały się także: „Sława i chwała” J. Iwaszkiewicza, „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, „Ferdydurke” W. Gombrowicza, „Prawiek i inne czasy” oraz „Dom dzienny, dom nocny” O. Tokarczuk.

Transatlantyk to doroczna nagroda Instytutu Książki przyznawana za wybitne osiągnięcia w promocji literatury polskiej na świecie. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie: Ireneusz Kania, Ksenia Starosielska, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk. Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki. Nagrodę stanowi 10.000 euro oraz statuetka. Dotychczasowi laureaci to: Henryk Bereska (2005), Anders Bodegård (2006), Albrecht Lempp (2007), Ksenia Starosielska (2008), Biserka Rajčić (2009), Pietro Marchesani (2010), Vlasta Dvořáčková (2011).