Aktualności

logo programu DKK
15.11.2018

Szkolenie dla moderatorów

Instytut Książki zaprasza moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na dedykowane im szkolenie, które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 r. w Warszawie.
Szczegółowy plan szkolenia jest do pobrania tutaj.

Miejsce szkolenia i noclegi

Hotel ibis Styles Warszawa City
ul. Grzybowska 43
00-855 Warszawa

Rekrutacja

1. Rekrutacja na szkolenie trwa od 15 do 26 listopada 2018 r.
2. Liczba miejsc jest ograniczona do 70 osób, każdy region dysponuje konkretną liczbą miejsc proporcjonalną do liczby klubów działających na jego terenie. Podział miejsc do pobrania tutaj.
3. Udział w rekrutacji mogą brać wyłącznie osoby, które pełnią funkcję moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych funkcjonujących we współpracy z bibliotekami wojewódzkimi w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki.
4. Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres dkk@instytutksiazki.pl (w tytule maila należy wpisać „Szkolenie dla moderatorów”). Do maila należy dołączyć wyraźnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj).
5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że kolejne osoby, które są moderatorami klubów w ramach tej samej biblioteki bądź miejscowości, co osoby już zgłoszone i przyjęte, automatycznie będą przenoszone na listy rezerwowe). Wspomniane zastrzeżenie ma na celu ograniczenie liczby moderatorów z dużych bibliotek i ośrodków miejskich, na rzecz moderatorów z mniejszych miejscowości.
6. Po wypełnieniu limitu miejsc w danym regionie kolejne zgłaszające się osoby zostaną wpisane na listę rezerwową regionalną oraz na listę rezerwową ogólnopolską.
7. W razie zwolnienia miejsca w danym regionie zajmuje je pierwsza osobą z listy rezerwowej regionalnej. Jeśli limit miejsc dla danego regionu nie zostanie wykorzystany, wolne miejsca zostaną rozdysponowane dla pierwszych osób z listy rezerwowej ogólnopolskiej.
8. Wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie, zostaną poinformowane w wiadomości zwrotnej, czy zostały wpisane na listę główną, czy też na listy rezerwowe.

Finanse i noclegi

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jedynymi opłatami, która leżą po stronie uczestników, są koszty transportu. Instytut Książki zapewnia uczestnikom noclegi w pokojach dwuosobowych w Hotelu ibis Styles Warszawa City z 10 na 11 grudnia (z wyjątkiem osób, które mieszkają na terenie aglomeracji Warszawy).

Uwagi dodatkowe

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Pytania, uwagi i wątpliwości należy kierować drogą mailową na adres: dkk@instytutksiazki.pl bądź telefonicznie pod numerem: (+48) 12 61 71 928.