Aktualności

05.04.2023

Spotkania online dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

Na przełomie marca i kwietnia beneficjenci „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, działania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, mieli szansę wziąć udział w spotkaniach online zorganizowanych wspólnie przez Instytut Książki i Narodowe Centrum Kultury.

Spotkania były przygotowane dla beneficjentów „Infrastruktury bibliotek”, którzy przewidzieli zakończenie zadań inwestycyjnych w roku bieżącym. Takich projektów planowo powinno zakończyć się około 50. To oznacza, że w całym kraju przybędzie w 2023 roku kilkadziesiąt nowo wybudowanych, zmodernizowanych czy zaadaptowanych obiektów bibliotecznych, które będą nowocześnie wyposażone, gotowe do uruchomienia nowych funkcji i podjęcia kolejnych, ciekawych projektów na rzecz lokalnych społeczności.

W dwóch spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 50 uczestniczek i uczestników. 

Przedstawicielki Instytutu Książki przypomniały o najważniejszych zasadach realizacji zadań, szczególnie istotnych z perspektywy zakończenia inwestycji. Wspomniały o możliwościach, jakie daje regulamin konkursu w sytuacji, gdy np. pojawią się trudności w płynnej realizacji zadania, przypomniały o inspirujących źródłach, z jakich warto korzystać (np. publikacja Dobre miejsca. Reporterska podróż po bibliotekach czy materiały dostępne na stronie nprcz.pl).

Drugą część spotkania przygotowały i prowadziły przedstawicielki Narodowego Centrum Kultury. Była ona poświęcona działaniom promocyjnym i informacyjnym związanym z realizacją zadania, a także praktycznym poradom odnośnie do przygotowania uroczystości otwarcia biblioteki po zakończonej inwestycji. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez zespół NCK materiałami graficznymi gotowymi do samodzielnego wykorzystania, przypomnieć sobie zasady użycia logotypów programu, a także wysłuchać wielu praktycznych wskazówek, np. dotyczących dokumentacji fotograficznej uroczystości czy prowadzenia wydarzenia, jakim jest otwarcie biblioteki.

Jesteśmy przekonani, że spotkania były źródłem cennych informacji i inspiracji dla beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. W przyszłości z pewnością odbędą się kolejne.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.  

W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Biblioteką Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych zł trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych dla bibliotek), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.