Aktualności

11.08.2023

„Selected Works in Verse and Prose” Jana Kochanowskiego ze wsparciem Instytutu Książki

W Holandii i Wielkiej Brytanii ukazał się niedawno wybór dzieł Jana Kochanowskiego. Przekład autorstwa Charlesa S. Kraszewskiego wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zbiór Selected Works in Verse and Prose wyszedł niedawno nakładem holendersko-brytyjskiej oficyny Glagoslav Publications.

W ramach Programu Translatorskiego ©POLAND Instytut Książki wsparł także inne przekłady Charlesa S. Kraszewskiego: Dziadów Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2016; pełne czteroczęściowe wydanie dramatu), wyboru sztuk Juliusza Słowackiego (Four Plays, Glagoslav Publications, 2017), Akropolis Stanisława Wyspiańskiego (Glagoslav Publications, 2016), Sonetów Adama Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2018), wyboru sztuk Cypriana Norwida (Dramatic Works, Glagoslav Publications, 2022), Ballad i romansów Adama Mickiewicza (Glagoslav Publications, 2022), a także Bunt Władysława Reymonta (Glagoslav Publications, 2022).