Aktualności

fot. Daniel Bednarz
29.02.2020

Rozbudowa i remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach zakończona [relacja i zdjęcia]

W Kowiesach otwarto rozbudowaną i wyremontowaną Gminną Bibliotekę Publiczną. Przedsięwzięcie dofinansowano na kwotę  218 000 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Gości przywitała Halina Anna Sikorska, dyrektor GBP. Po jej krótkiej przemowie Jarosław Pepka, wójt gminy Kowiesy, podziękował za zaangażowanie pani dyrektor i radnym, premierowi Glińskiemu i Instytutowi Książki, podkreślając, że bez wszystkich osób, które uczestniczyły w przedsięwzięciu, nie byłoby możliwe wyremontowanie i rozbudowanie biblioteki.

Dzięki pokazowi slajdów przybliżono także historię biblioteki, zwłaszcza tę najnowszą.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej z Kowies i Jeruzala. Zbiegła się ona z jubileuszem siedemdziesięciolecia biblioteki w Kowiesach.

Z ramienia Instytutu Książki na otwarciu gościli rzecznik IK Łukasz Jarocki, który odczytał listy od ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego i dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, redaktor instytutowej strony Krzysztof Cieślik i pracujący przy dedykowanym bibliotekom programie MAK+ Daniel Bednarz.