Aktualności

09.05.2019

Pierwsze dni konferencji The Child and the Book Conference [relacja i zdjęcia]

Od wczoraj w chorwackim Zadarze trwa jedna z największych i najważniejszych konferencji  naukowych poświęconych książce dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród najmłodszych. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, którzy wspólnie dyskutują nad rolą kanonu literackiego w kształtowaniu młodego odbiorcy i jego zaangażowania w życie kulturalne.

Oficjalna inauguracja konferencji rozpoczęła się wykładem Mariny Baliny z Uniwersytetu w Illinois, która zwróciła uwagę na różne płaszczyzny postrzegania kanonu literackiego dla dzieci, skupiając się szczególnie na (prze)pisywaniu narodowej tożsamości w krajach byłego bloku socjalistycznego.

Dzień otwarcia konferencji uświetniła także część artystyczna: otwarcie wystawy ilustracji dla dzieci dwóch znanych zadarskich twórców picturebooków, współczesna interpretacja sceniczna „Hamleta” Williama Szekspira i niezwykły koncert tradycyjnej muzyki chorwackiej.

W drugim dniu konferencji nie zabrakło polskich akcentów. Wśród prelegentów wystąpili m.in.: Michał Zając z Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej prezentacji przedstawił ilustracje z różnych wydań „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza w kontekście badań nad kolonializmem i postkolonializmem, a także Elżbieta Jamróz-Stolarska  z Uniwersytetu Wrocławskiego, która prześledziła 70-letnią historię wydań „Małego księcia”, skupiając się przede wszystkim na różnorodności opracowań graficznych tekstu wykonanych przez polskich ilustratorów. Ewa Nicewicz-Staszowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiedziała natomiast o włoskich przekładach literatury dziecięcej w Polsce po 2000 roku.

Niezwykle interesujące były również wykłady poświęcone książkom pochodzącym z pozaeuropejskich kultur.  Fawzia Giliani-Willams opowiedziała o wpływach zachodnich na kształtowanie się islamskiej literatury dziecięcej, szczególną uwagę zwracając na bajkę o Kopciuszku, który w tym kręgu kulturowym z angielskiej Cinderelli ewoluował w Muslimellę. Ta sama prelegentka podczas kolejnej prezentacji wraz z Sarą Willard opowiedziała o badaniach przeprowadzonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Tajlandii, które dowiodły, że książki dla dzieci, a w szczególności ich ilustracje, mają bardzo istotny wpływ na postrzeganie przez dzieci własnej tożsamości i świata.

Jednym z ważniejszych bloków tematycznych podczas drugiego dnia konferencji był panel poświęcony trendom na tworzenie picturebooków i książek ruchomych w różnych krajach iberyjskich.

Jutro przedstawicielki Instytutu Książki opowiedzą zadarskiej publiczności o kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki człowiek”, tworzeniu antologii „Pierwsze wiersze dla”, a także o upowszechnianiu czytania wśród najmłodszych poprzez czerpanie z kanonu literatury dziecięcej.