Aktualności

15.09.2020

Otwarcie przebudowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku [relacja i zdjęcia]

Dziś, 15 września, w Przeworsku uroczyście otwarto przebudowaną Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Przybosia. Przedsięwzięcie dofinansowało na kwotę niespełna 1,4 mln zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego operatorem jest Instytut Książki.

Gości przywitał dyrektor MBP Henryk Prochowski, który przybliżył historię budynku biblioteki (od warzelni piwa, przez siedzibę Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i fabrykę serów, po dzień dzisiejszy).

Dyrektor Prochowski podziękował burmistrzowi Przeworska dr. Leszkowi Kisielowi za wsparcie w przebudowie. „Dziękuję i składam gorące podziękowania Instytutowi Książki. Wiele nam pomogliście i zawsze służyliście radą” – dodał.

W ramach Infrastruktury Bibliotek udało się wykonać renowację elewacji budynku, zapewnić izolację cieplną i termiczną ścian fundamentowych, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, przebudować wewnętrzne pomieszczenia budynku dla potrzeb funkcjonowania działu dziecięcego, wypożyczalni dla dorosłych, działu opracowania zbiorów, czytelni, działu audiowizualnego, działu warsztatowego, wymienić instalację elektryczną, zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe, zlikwidować bariery architektoniczne poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu otaczającego budynek oraz wyposażenie budynku w windę dla osób niepełnosprawnych, a także przebudować istniejące łazienki w celu wyodrębnienia łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Po dyrektorze głos zabrał burmistrz Przeworska Leszek Kisiel.

„Dawniej zbierała się tu przeworska inteligencja, tutaj tętniło życie intelektualne naszego miasta. I to miejsce było zawsze dostępne dla wszystkich. Odkąd zagościła tu biblioteka, zawsze mogliśmy spotykać się tu z książką, z kulturą, muzyką, z wszystkim, co jest ważne dla naszego miasta” – powiedział.

„Zawsze zajmowałem się kulturą i oświatą, zawsze brakowało pieniędzy. Na ostatnim miejscu była biblioteka. Co prawda, jest ona w centrum miasta, ale jeśli chodzi o budżet miasta, zawsze była na szarym końcu. Postanowiłem, że spróbujemy złożyć wniosek do Infrastruktury Bibliotek” – dodał burmistrz Kisiel, zaznaczając, że dziękuje wszystkim instytucjom, które wsparły przebudową biblioteki.

Następnie wykład na temat antropocenu i wyzwań edukacji XXI wieku wygłosił prof. Janusz Morbitzer z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Z ramienia Instytutu Książki na otwarciu gościli redaktor instytutowej strony Krzysztof Cieślik.