Aktualności

01.02.2019

Otwarcie Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP w Kolbuszowej w obiektywie Daniela Bednarza

W środę w Kolbuszowej otwarto Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Modernizację i adaptację budynku dawnej synagogi na potrzeby odziału oraz automatyzację procesu wypożyczeń w MiPBP dofinansowano na kwotę 1 992 674 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia: