Aktualności

04.10.2019

Odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” rozpatrzone

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.

Wpłynęły łącznie 94 odwołania, w tym 3 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 16 odwołań.  

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych