Aktualności

fot. Mazowiecki Instytut Kultury
12.07.2022

Nominacje do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Poznaliśmy nominacje do tegorocznej Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. W kategorii „Literatura” powalczą o nią Michał Cichy, Jakub Małecki i Piotr Stankiewicz.

W tym roku Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida za całokształt twórczości odbierze jeden z najznakomitszych aktorów teatralnych i filmowych – Andrzej Seweryn. Kapituły nagrody zdecydowały również o nominacjach w kategoriach Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr za dzieło lub kreację powstałe w 2021 roku. W kategorii „Literatura” szansę na zwycięstwo mają: Michał Cichy za książkę „Do syta” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak), Jakub Małecki za powieść „Święto ognia” (Sine Qua Non) oraz Piotr Stankiewicz za książkę „Pamiętam” (Grupa Wydawnicza Relacja).

W tym roku nagrody przyznane zostaną po raz dwudziesty pierwszy. Do tej pory uhonorowanych zostało blisko 100 artystów. Były to osobowości świata sztuki jak: aktorzy i reżyserzy – Gustaw Holoubek, Jan Englert, Danuta Stenka, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Barbara Falender, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Maria Karpińska, Wiesław Myśliwski. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk czy Piotr Paleczny.

Laureaci Nagrody otrzymają okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 30 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło Życia” – 40 tys. zł. Nominowani do nagrody otrzymują imienny medal okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida została ustanowiona 29 października 2001 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne i Teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną „Dzieło Życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonują Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, które powoływane są przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w porozumieniu z marszałkiem województwa mazowieckiego.

Wręczenie nagród zwyczajowo odbywa się podczas uroczystej gali organizowanej z okazji rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, która przypada 24 września.