Aktualności

okładka wydania
10.11.2023

„Nolens volens” Zuzanny Kisielewskiej po czesku ze wsparciem Instytutu Książki

W Czechach ukazało się tłumaczenie książki „Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich” Zuzanny Kisielewskiej. Wydanie przekładu Martina Veselki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książkę, której tytuł w przekładzie na język czeski brzmi „Nota bene. Bezmála 100 latinských hesel a několik řeckých k tomu”, wydała oficyna Labyrint.

„Nolens volens czyli Chcąc nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich", autorski, pełen dowcipu wybór łacińskich (i greckich) sentencji, to przede wszystkim hołd złożony łacinie i starożytnym, a zwłaszcza ich umiejętności ujmowania w paru słowach nawet najbardziej złożonych zjawisk i tajników ludzkiej natury.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

KC/IK