Aktualności

04.11.2022

Nabór do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2023

Od 1 do 30 listopada potrwa nabór do kolejnej edycji Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Inicjatywa ma na celu wsparcie wydawców reprezentujących autorów bądź podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wsparcie można uzyskać w dwóch kategoriach – dla książek i dla czasopism.

Podczas poprzedniej edycji programu wsparcie uzyskało 14 projektów książek i czasopism, których wydanie dofinansowano łączną kwotą prawie 300 tys. zł. W całej historii Wrocławskiego Programu Wydawniczego wsparcie uzyskało łącznie 100 publikacji książkowych i prasowych. Program powstał z inicjatywy Wrocławskiego Instytutu Kultury.

Kategoria „Książki” ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości, a przy tym nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów są walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora lub podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium jest również doświadczenie wydawców, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Celem kategorii „Czasopisma” jest wspieranie periodyków o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny. Program ma na celu promowanie zarówno czasopism o wieloletnim dorobku, jak i tych, które rozwinęły się dopiero w ostatnich latach. Ocenie będą podlegały m.in.: różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę czy opiniotwórczość tytułu. Nie bez znaczenia będą także jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji czy założenia budżetowe projektu. Od tego roku do programu włączone są również oznaczone numerem ISSN czasopisma wydawane tylko internetowo.

W tym roku po raz pierwszy proces aplikacyjny będzie odbywał się w całości online. Jeden wydawca może złożyć maksymalnie 3 projekty w każdej z dwóch kategorii.

Potrzebne dokumenty i szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć TUTAJ.