Aktualności

Kolegium Tłumaczy, fot. Daniel Bednarz / IK
22.08.2023

Nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2024

Instytut Książki pozostaje w ciągłym kontakcie z tłumaczami literatury polskiej z całego świata. Każdego roku gościmy w Krakowie i w Warszawie grupę tłumaczy, którym oferujemy warunki do spokojnej pracy nad przekładami, bibliotecznych poszukiwań, spotkań z autorami i wydawcami. Do 30 września 2023 przyjmujemy zgłoszenia na pobyt studyjny w 2024 roku. Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących.

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie (Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6) lub w Warszawie (w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego, ul. Górskiego 1/68).

W ramach miesięcznego pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

  • bezpłatne zakwaterowanie,
  • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
  • kieszonkowe (100 PLN za każdą rozpoczętą dobę),
  • pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Zgodnie z regulaminem Programu tłumacz-rezydent może zostać poproszony o poprowadzenie gościnnego wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego temat ustalany jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Ponadto tłumacz zobligowany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących program Kolegium Tłumaczy. Sprawozdanie należy złożyć w Instytucie Książki w ostatnim dniu pobytu.

Zasady kandydowania:

Kandydaci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową. Prosimy o zawarcie w nich następujących informacji:

  • formularza zgłoszeniowego,
  • listy opublikowanych przekładów,
  • rekomendacji (nieobligatoryjne).

Formularz zgłoszeniowy znaleźć można u dołu strony, a także w zakładce poświęconej programowi.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia związane z pracą nad przekładem konkretnych dzieł, a nie np. projekty badawcze czy naukowe.

W programie można brać udział wielokrotnie, jednak wizyty studyjne mogą odbywać się raz na 2 lata

Aplikacje na pobyt w 2024 roku przyjmowane są do 30 września 2023 i należy je kierować na adres mailowy: biuro@instytutksiazki.pl. Po tym terminie wnioski mogą być uwzględnione tylko w przypadku wolnych miejsc.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową do 15 grudnia 2023.

Osobą kontaktową w sprawie programu Kolegium Tłumaczy jest Karolina Makieła (k.makiela@instytutksiazki.pl).