Aktualności

26.10.2021

Monumentalna antologia poezji polskiej po arabsku w wyborze i przekładzie Hatifa Janabiego

Niedawno ukazała się w języku arabskim antologia „Pięć wieków poezji polskiej od Kochanowskiego do 2020 roku” w wyborze i przekładzie Hatifa Janabiego, który opatrzył całość także wstępem i przypisami. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Antologia wyszła w marcu 2021 w Bagdadzie i Bejrucie nakładem wydawnictwa Al Mada.

Zawiera ona ponad 400 wierszy, 65 polskich poetek i poetów w układzie chronologicznym. Całość liczy 912 stron.

Publikacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem czytelników i krytyków świata arabskiego.

Hatif Janabi jest tłumaczem literatury polskiej na język arabski. Przekładał takich gigantów polskiej literatury jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak, Adam Zagajewski, Edward Stachura, Rafał Wojaczek, Ryszard Kapuściński, Olga Tokarczuk czy Leszek Kołakowski. Niedawno ukazało się jego tłumaczenia Hymnu o perle Czesława Miłosza, a także Solaris Stanisława Lema.