Aktualności

02.02.2021

Mateusz Werner nowym redaktorem naczelnym „Twórczości”

Mateusz Werner został redaktorem naczelnym miesięcznika "Twórczość", najstarszego pisma literackiego w Polsce, ukazującego się nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Zastąpił na tym stanowisku Bohdana Zadurę, który kierował redakcją od 2004 roku. Wydawcą pisma jest Instytut Książki.

Miesięcznik powstał w Krakowie w sierpniu 1945 r. z inicjatywy Kazimierza Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Karola Kuryluka, redaktora przedwojennych „Sygnałów”; miał wtedy podtytuł „miesięcznik Literacko-krytyczny”. „Twórczość” jest pismem pierwodruków. Publikuje współczesną polską poezję i prozę, eseje poświęcone literaturze polskiej i światowej, krytykę literacką, felietony i szkice literackie, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego. Znajdziemy w nim utwory przede wszystkim polskich twórców – zarówno pisarzy znanych, jak i debiutantów.
 

W „Twórczości” publikowali polscy nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni poeci, pisarze, tłumacze i krytycy m.in. nieżyjący już Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Sławomir Mrożek, Marian Pankowski, Jan Błoński, Helena Zaworska, Henryk Markiewicz, Julia Hartwig, Urszula Kozioł, Julian Kornhauser, Wiesław Myśliwski czy Andrzej Mencwel.

Redaktorami naczelnymi „Twórczości” byli kolejno: Kazimierz Wyka (1945–1949), Adam Ważyk (1950–1954), Jarosław Iwaszkiewicz (1955–1980), Jerzy Lisowski (1981-2004) i Bohdan Zadura (2004-2020).

Mateusz Werner to filozof kultury, eseista i krytyk filmowy. Doktor nauk humanistycznych. Z wyróżnieniem ukończył Wydział Polonistyki UW, jest także absolwentem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stypendysta Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studierender in Deutschland e. V na wydziale germanistycznym Uniwersytetu Filipa w Marburgu. Junior Fellow wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla najlepszego krytyka filmowego w roku 1995. Jego dorobek publicystyczny obejmuje kilkaset artykułów i szkiców drukowanych w prasie i periodykach.

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury promującą polską literaturę na świecie oraz popularyzującą książki i czytelnictwo w kraju. IK jest wydawcą i współwydawcą, ukazujących się od wielu lat, czasopism kulturalnych publikowanych na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Akcentu”, „Dialogu”, „Literatury na Świecie”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Teatru”, „Teatru Lalek” i „Twórczości”.