Aktualności

29.09.2022

Literatura polska w jesiennym Budapeszcie

W dniach 29 września – 2 października br. już po raz 27. odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Książki w Budapeszcie. Instytut Książki oraz Instytut Polski w Budapeszcie zorganizowały prezentację polskiej literatury w kilku odsłonach.

Oto one:

  • Spotkanie Pisarzy Europy – Debiutanci

Miejsce: Park Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.), Európa Pont Társalgó

Termin: 30 września (piątek), godz. 16:00

Barbara Klicka, autorka powieści Zdrój, weźmie udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym Pisarz jako badacz: zagadnienia zdrowia i niemocy o wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym we współczesnej literaturze europejskiej. Więcej TUTAJ.

  • Warsztaty ilustratorskie z Marianną Jagodą

Miejsce: Park Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.), budynek D, Zsibingó

Termin: 1 paździenika (sobota), godz. 14.50

Znana ilustratorka poprowadzi warsztaty plastyczne w oparciu o zbiór polskich legend i baśni ludowych, które ukazały się po węgiersku w opracowaniu i przekładzie Márty Gedeon. Więcej TUTAJ.

  • Poezja południowego wschodu Polski

Miejsce: Gdansk – Bookstore Café, Bartók Béla út 46., XI. ker., Budapest

Termin: 1 paździenika (sobota), godz. 19:00

Spotkanie ze współczesną poezją południowo-wschodniej części Polski. Obszaru, który przez wiele lat był terenem granicznym pomiędzy Polską i Węgrami. Z tą ziemią związani byli tacy klasycy poezji jak Julian Przyboś, Stanisław Piętak, Jan Bolesław Ożóg i wielu innych. Co się zmieniło od czasów, gdy tworzyli? Jak dziś buduje się poetyckie światy? Czy literatura drąży nowe kanały refleksji, odczuwania? Rozmawiać o tym będą (i czytać wybrane teksty) Monika Luque-Kurcz i Jakub Pacześniak.

Blok poezji w języku węgierskim w przekładzie Gábora Csordása ukazał się na portalu literackim litera.hu.

***

Na odbywającym się równolegle festiwalu PesText wystąpią:

  • Witold Szabłowski, którego książka Jak nakarmić dyktatora? ukazała się we wrześniu po węgiersku w przekładzie Noémi Petneki (szczegóły TUTAJ),
  • Agnieszka Wolny-Hamkało, która wraz z innymi poetami środkowej Europy spróbuje wejść w dialog muzyczno-literacki (szczegóły TUTAJ); przekład: Gáspár Keresztes.

Niezależnie od prezentacji festiwalowych odbędzie się spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, którego praca Ofiary imperium. Imperia jako ofiary ukazuje się po węgiersku (szczegóły TUTAJ).