Aktualności

29.06.2022

Konkurs o stypendia twórcze i z zakresu upowszechniania kultury – zmiana terminu naboru i wyższe stypendia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że z początkiem lipca rozpocznie się w tym roku nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r. Wysokość stypendium została zwiększona do 4000 zł brutto miesięcznie.

Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia w poszczególnych dziedzinach (m.in. literatura, muzyka, sztuki wizualne, film, taniec, teatr). O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie ministerstwa oraz mediów społecznościowych MKiDN, gdzie zamieszczane będą na bieżąco szczegółowe informacje o naborze.