Aktualności

29.03.2024

Konkurs „Klasyka Żywa” w 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Jubileuszowa, 10. edycja konkursu „Klasyka Żywa” nawiązywać będzie do 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji impreza rozszerza formułę, w tym roku podkreślając powiązania między literaturą polską i europejską.

Instytut Teatralny rozszerza formułę tegorocznego Konkursu „Klasyka Żywa” o dzieła literatury europejskiej. „To dobry moment, by nadać konkursowi większy rozmach i szerszą skalę” – napisano w przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego piśmie przewodnim, inicjującym zmianę. W tym roku impreza nawiązywać będzie do 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

„Jest przy tym rzeczą oczywistą, że kultura polska była i jest częścią kultury europejskiej, a w obecnej sytuacji geopolitycznej manifestowanie tego faktu wydaje się być elementem polskiej racji stanu” – dodano w piśmie resortu. Powołanie Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej i Europejskiej ma przypomnieć o związkach między literaturą polską, a europejską.

Jak powiedział PAP koordynator merytoryczny konkursu dr Michał Mizera, w związku z rocznicą organizatorzy konkursu „Klasyka Żywa” – resort kultury oraz Instytut Teatralny – chcieli podkreślić fakt przynależności Polski do Europy „nie tylko w sensie politycznym, ustrojowym, strategicznym, ale także kulturalnym”. „Stąd pomysł, by do klasyki polskiej w tegorocznej edycji przyjmować także inscenizacje klasyki europejskiej w przekonaniu, że czujemy się pełnoprawną częścią tej klasyki, przeglądamy się w niej, prowadzimy z nią dialog. Staramy się podkreślić własną osobność, ale także więzy i wzajemne wpływy w obrębie tej europejskiej kultury” – tłumaczył.

„Jednym z celów konkursu jest pobudzenie poszukiwań repertuarowych w kręgach mniej kanonicznych, szkolno-lekturowych. Powrót do tekstów, za pomocą których teatr polski przez ponad 200 lat próbował podejmować tematy, związane z kondycją ludzką. Poczynając od tragików greckich, poprzez Moliera i Szekspira do Dostojewskiego i Becketta. Regulaminowo klasyka rozumiana jest dość ściśle, chodzi o teksty, które powstały przynajmniej 35 lat temu” – wyjaśnił Mizera. - „W odniesieniu do klasyki europejskiej regulamin narzuca pewien warunek: chodzi o to, by były to teksty, które nie były grane w polskich teatrach w ciągu ostatnich 4 lat. Chcemy wykluczyć te najbardziej popularne, po które teatr sięga najczęściej”.

Jak zaznaczył, konkurs ma „dwa oblicza: ideowy, polegający na podkreślaniu związków kultury polskiej z kulturą europejską, łacińską, śródziemnomorską, chrześcijańską, by wzmacniać obraz naszej przynależności do Zachodu. Wymiar pragmatyczny natomiast polega na tym, że konkurs przewiduje refundacje dla teatrów, które sięgną po dramaty z przeszłości, te rzadko wystawiane”.

W Komisji Artystycznej, odpowiedzialnej za wybór spektakli prezentowanych w trakcie Opolskich Konfrontacji Teatralnych, znaleźli się: Sebastian Duda, Agnieszka Marszałek, Michał Mizera (przewodniczący), Ewa Partyga, Ewelina Pietrowiak, Magdalena Rewerenda i Jacek Wakar. Do konkursu do 31 grudnia 2024 roku zgłaszać się mogą teatry państwowe, samorządowe teatry dramatyczne, muzyczne i lalkowe, profesjonalne grupy teatralne oraz szkoły artystyczne. 

źródło: PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna