Aktualności

05.10.2018

Katalog „Poland – History Worth Knowing” po raz pierwszy w historii

Instytut Książki z okazji stulecia odzyskania niepodległości przygotował po raz pierwszy specjalny katalog „Poland – History Worth Knowing”. Katalog zostanie zaprezentowany na targach książki Frankfurter Buchmesse. Przybliża on najciekawsze z punktu widzenia wydawców i czytelników zagranicznych pozycje dotyczące historii Polski.

„W wyborze przyświecała nam chęć zaprezentowania polskiej drogi do odzyskania niepodległości i szerzej – dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji otwartości, wielokulturowości i tolerancji – w jak najbardziej przekrojowej i przystępnej dla zagranicznego czytelnika formie” – mówi specjalista ds. współpracy z zagranicą Mateusz Adamski.

W katalogu znalazły się więc zarówno cenione prace Normana Daviesa, Andrzeja Nowaka i Andrzeja Chwalby, jak i fundamentalne biografie ojców niepodległości pióra Adama Zamoyskiego, Włodzimierza Sulei i Krzysztofa Kawalca, a także książki poświęcone postaciom takim jak Jan Paweł II, rotmistrz Witold Pilecki, Jan Karski czy Irena Sendlerowa. Nie zabrakło tu także literatury pięknej („Przedwiośnie“) oraz popularyzatorskiej książki Iwony Kienzler, która przypomina ważną rolę polskich kobiet w odzyskaniu niepodległości i ich istotny wpływ na politykę odrodzonego państwa będącego światowym pionierem w zakresie przyznania kobietom pełni praw wyborczych i obywatelskich.

„Założeniem projektu był niski stan wiedzy jego docelowych odbiorców na temat polskiej historii i brak świadomości dramatycznych wyzwań, jakim naród polski musiał sprostać w XIX i XX wieku. Stąd wybór koncentrował się na pozycjach, które w najbardziej przystępny sposób opisują historyczne fakty i postaci. Dodatkowo objął on także pozycje wydane oryginalnie w języku angielskim lub już na angielskie przetłumaczone, co znacząco może wpłynąć na decyzje zagranicznych wydawców w sprawie ewentualnej reedycji lub tłumaczenia na inne języki” – dodaje Adamski.

Przygotowując publikację, Instytut Książki zwrócił się z prośbą o wytypowanie kilkunastu najciekawszych pozycji popularnonaukowych i popularyzatorskich poświęconych historii Polski do grona czołowych polskich historyków i publicystów. Ich wskazania zostały skonfrontowane z założeniami projektu i wstępną listą przygotowaną przez zespół merytoryczny IK. W ten sposób powstała lista 15 książek zaprezentowanych w katalogu.

We wstępie do katalogu profesor Andrzej Nowak pisze: „Wielkie powstanie warszawskie w roku 1944, skierowane przeciw niemieckim okupantom, przeszło do historii jako kolejny akt w tej długiej tradycji. Kolejne w niej ogniwa stworzą ruchy polityczne i powstania wymierzone przeciwko sowieckiej dominacji, narzuconej przemocą Polsce po 1945 roku:  powstanie w Poznaniu w 1956, powstanie studentów w 1968, robotników Wybrzeża w 1970, zorganizowany ponownie od roku 1976 ruch politycznego oporu, aż po wielki, dziesięciomilionowy ruch Solidarności w 1980 roku, zapowiedziany przez polskiego papieża, Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do kraju. Właściwie trudno znaleźć polską rodzinę, która nie miałaby jakiegoś, osobistego związku z tą historią, z którymś z jego politycznych ogniw. To właśnie czyni pamięć niepodległości – już po jej kolejnym odzyskaniu w 1989 roku – tak żywą i tak angażującą również obywateli dzisiejszej Polski”.

„Jesteśmy przekonani, że nie można poznać, zrozumieć i polubić dzisiejszej Polski bez poznania jej bogatej przeszłości. Wierzymy przy tym, że książka jest niezrównanym medium dla takiego bliższego poznania” – puentuje cele przyświecające katalogowi specjalista Instytutu Książki ds. współpracy z zagranicą.