Aktualności

05.11.2018

Janusz Drzewucki w Krakowie pod Gruszką

Ósmego listopada odbędzie się spotkanie z Januszem Drzewuckim, autorem książki Lekcje u Różewicza. Spotkanie poprowadzi prof. Wojciech Ligęza.

Janusz Drzewucki jest krytykiem literackim, poetą, dziennikarzem i wydawcą. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Bibliotece Narodowej, prowadzi dział poezji w miesięczniku „Twórczość”, jest współpracownikiem redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” i „Kwartalnika Literackiego „Wyspa”.

Lekcje u Różewicza to książka krytyczno-literacka, wydana przez wrocławską oficynę Warstwy i poświęcona przede wszystkim poezji Tadeusza Różewicza, ale także jego prozie, dramatom i eseistyce. Lekcje u Różewicza to świadectwo lektury twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XX i XXI wieku.

W ubiegłym miesiącu ukazała się także inna książka Janusza Drzewuckiego: Obrona przypadku. Teksty o prozie 2 (Wydawnictwo Forma).

Wieczór autorski odbędzie się w Salonie Literackim Biblioteki Kraków  o godzinie 18.00 w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie.