Aktualności

22.12.2022

Instytut Książki wsparł przekład esejów Kołakowskiego na język serbski

W Serbii ukazał się przekład dwóch książek Leszka Kołakowskiego, Jezus ośmieszony i Herezja. Tłumaczenie Biserki Rajcić wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Przekład książek Ismejavani Isus i Jeres – jak brzmią ich tytuły w języku serbskim – ukazał się w jednym tomie nakładem belgradzkiej oficyny Treći Trg.

Herezja to niespodziewanie odnalezione po latach w „sejfie” teksty szesnastu wykładów Leszka Kołakowskiego wygłoszonych między listopadem 1982 a lutym 1983 dla polskiej rozgłośni radia Wolna Europa. Jezus ośmieszony z kolei to odnaleziony w archiwum autora tekst napisany przez Kołakowskiego po francusku w połowie lat 80., który jest intrygującą refleksją dotyczącą obecności Jezusa i chrześcijaństwa we współczesnej kulturze.

Biserka Rajčić jest osobą wyjątkowo zasłużoną dla kultury i literatury polskiej poza granicami naszego kraju, w Serbii i na Bałkanach. Tłumaczyła największych polskich autorów takich jak Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Tadeusz Konwicki, Wisława Szymborska, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Sławomir Mrożek, Adam Zagajewski czy Kornel Filipowicz. W 2009 roku Instytut Książki uhonorował ją Nagrodą Transatlantyk dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą.