Aktualności

22.12.2022

Zgłoszenia do 8. edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

Do końca stycznia 2023 roku można przesyłać zgłoszenia do ósmej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda główna w wysokości 40 tys. złotych wręczona zostanie jesienią, podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2022 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2023 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,
  • tytuł książki,
  • nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2023 roku. Laureata (lub laureatów) nagrody poznamy we wrześniu.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Współorganizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński. Honorowy Patronat nad Nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

W siedmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono ponad sześćset książek. W pierwszej edycji laureatami Nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen (kapituła podzieliła nagrodę). W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska. W 2021 roku laureatką nagrody została Aleksandra Lipczak. W tym samym roku kapituła po raz pierwszy przyznała także rezydencję literacką w Vence. To wyróżnienie otrzymał Maciej Bobula. Rok temu Nagrodę Gombrowicza otrzymała Barbara Woźniak (za książkę „Niejedno”), a rezydencję literacką w Vence – Mateusz Pakuła (za książkę „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”).

Gala wręczenia nagrody odbywa się jesienią w Radomiu podczas festiwalu Opętani Literaturą, organizowanego przez Muzeum Witolda Gombrowicza we współpracy z miastem Radom.

Więcej informacji i regulamin nagrody można znaleźć TUTAJ.

źródło: nagrodagombrowicza.pl