Aktualności

08.03.2024

Instytut Książki wsparł hiszpańskie wydanie „Poezji zebranych” Wisławy Szymborskiej

Niedawno w Hiszpanii ukazało się pierwsze kompletne wydanie wierszy Wisławy Szymborskiej w języku innym niż polski. Wydanie obszernego zbioru wierszy noblistki w przekładach Abela Murcii Soriano, Gerardo Beltrána-Cejudo i Katarzyny Mołoniewicz wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Licząca ponad 730 stron książka zatytułowana po prostu „Poesía completa” ukazała się nakładem wydawnictwa Visor Libros.

Wisława Szymborska to polska poetka, która w 1996 roku została laureatką literackiej Nagrody Nobla. Jest autorką kilkunastu cenionych na całym świecie zbiorów wierszy, spośród których najwięcej było do tej pory przełożonych właśnie na język hiszpański. Zanim ukazała się „Poesía completa” Instytut Książki wsparł także hiszpańskie wydanie następujących książek polskiej noblistki: „Dwukropek” (przeł. Abel Murcia Soriano, Gerardo Beltrán-Cejudo, 2007), „Lektury nadobowiązkowe” (przeł. Manel Bellmunt Serrano, 2009), „Tutaj” (przeł. Abel Murcia Soriano, Gerardo Beltrán-Cejudo, 2009), „Miłość szczęśliwa i inne wiersze” (przeł. Abel Murcia Soriano, Gerardo Beltrán-Cejudo, 2009), „Wystarczy” (przeł. Abel Murcia Soriano, Gerardo Beltrán-Cejudo, 2013), „Poczta literacka” (przeł. Abel Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, 2016), „Czarna piosenka” (przeł. (przeł. Abel Murcia Soriano, Katarzyna Mołoniewicz, 2019).

***

Program Translatorski ©POLAND to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK