Aktualności

okładka książki
09.11.2023

Instytut Książki wsparł hiszpański przekład „S.O.S. Pies” Kasi Antczak

W Hiszpanii ukazało się tłumaczenie książki S.O.S. Pies Kasi Antczak z ilustracjami Kasi Fryzy. Wydanie przekładu Karoliny Jaszeckiej wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka w języku hiszpańskim nosi tytuł Soy tu perro i ukazała się nakładem wydawnictwa Coco Books.

Korzystając z zawartych w tej książce obrazkowej porad, których udziela pies Bąbel, dziecko nauczy się, jak postępować z psem w różnych sytuacjach, na przykład, kiedy daje sygnał, że jest głodny, że się boi, że chce iść na spacer, że coś mu dolega, czuje się niepewnie lub chce się bawić.

Przy wsparciu Programu Translatorskiego ©POLAND ukazała się w tym roku w Hiszpanii także inna książka duetu Kasia Antczak – Kasia Fryza, Kot. Instrukcja obsługi.

Tłumaczka książki, Karolina Jaszecka, jest niestrudzoną promotorką polskiej literatury dla dzieci w Hiszpanii i w swym dorobku ma już kilkadziesiąt przekładów.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

KC/IK