Aktualności

10.05.2010

Infrastruktura Bibliotek 2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o ogłoszeniu programu Infrastruktura Bibliotek na rok 2010. Obsługa programu została powierzona Instytutowi Książki.

Celem programu Infrastruktura bibliotek jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Termin składania aplikacji upływa 1 czerwca 2010 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2010/infrastruktura-bibliotek.php