Aktualności

grafika informacyjna

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników pierwszego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 13 bibliotek. 

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa I naboru wniosków. 

Zaktualizowana lista rankingowa 


Przekazujemy także, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony II nabór wniosków, na zadania rozpoczynające się od 2022 r. Informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat programu.