Aktualności

09.09.2021

Festiwal „Opętani Literaturą” i wręczenie Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

18 września wręczona zostanie tegoroczna Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. W poprzedzającym wydarzenie tygodniu, w Radomiu i we Wsoli, gdzie znajduje się muzeum pisarza, odbywać się będzie festiwal „Opętani Literaturą”.

Hasłem tegorocznej odsłony festiwalu jest „Wracamy!”. Jak podkreślają organizatorzy, ma ono wyrażać nadzieję na powrót do normalności po czasie pandemicznej izolacji.

„Wracamy po pandemicznej przerwie, kiedy to festiwal odbywał się mocno okrojony i tylko w internecie. Wracamy do spotkań z publicznością, rozmów i dyskusji o literaturze, do artystycznych wydarzeń” – mówił na środowej konferencji prasowej kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Tomasz Tyczyński.

Dodał, że hasło festiwalowe nawiązuje także do wielkich literackich i artystycznych powrotów, w jakie obfitowały ostatnie miesiące.

„Stała się rzecz niebywała w życiu literackim w ostatnim czasie. Oto po latach posuchy wydawnictwa zaczęły wznawiać książki wydane przed półwieczem, czy przed dwudziestu kilku laty” – zaznaczył Tyczyński.

Po dwudziestu pięciu latach wznowiona została m.in. książka Jacka Baczaka „Zapiski z nocnych dyżurów”, uhonorowana Nagrodą Kościelskich (1996). Spotkanie z autorem odbędzie się pierwszego dnia festiwalu w Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Z kolei wznowieniu „Najady”, debiutu Zyty Oryszyn sprzed półwiecza, poświęcone zostanie kolejne spotkanie, które odbędzie się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Wezmą w nim udział m.in. pisarka Sylwia Chutnik i krytyk literacki Przemysław Czapliński.

Przedmiotem festiwalowych wydarzeń będzie również proza Kornela Filipowicza, autora przypomnianego dzięki książce „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” Justyny Sobolewskiej.

Festiwal zakończy Gala Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. „Ogłosimy wówczas nazwisko tegorocznej laureatki lub laureata nagrody oraz nazwisko osoby, która w ramach rezydencji literackiej pojedzie na miesiąc do Vence na południu Francji, do miejsca, w którym ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz” – zapowiedział Tyczyński.

W czerwcu jurorzy wyłonili pięcioro nominowanych. Maciej Bobula został nominowany za „Szalejów” (Wydawnictwo j), Dominika Horodecka za „Wdech i wydech” (Wydawnictwo Warstwy), Jolanta Jonaszko za „Portrety” (Wydawnictwo Forma), Aleksandra Lipczak za książkę „Lajla znaczy noc” (Wydawnictwo Karakter), a Maciej Topolski za „Niż” (Korporacja Ha!art).

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowiono w 2015 r., po raz pierwszy została wręczona we wrześniu 2016 r. Kapituła wskazała wówczas dwoje laureatów - Weronikę Murek i Macieja Hena. W drugiej edycji Nagrodę Gombrowicza dostała Anna Cieplak za powieść „Ma być czysto”, w trzeciej Marcin Wicha za „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”, zaś w czwartej Olga Hund za „Psy ras drobnych”. Ostatnią edycję wygrała Barbara Sadurska, autorka książki pt. „Mapa”.

źródło: PAP, Ilona Pecka

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna