Aktualności

30.09.2020

Dalibor Blažina z Nagrodą Stowarzyszenia Chorwackich Tłumaczy Literatury za przekład „Nienasycenia” Witkacego

Prof. Dalibor Blažina otrzymał doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Chorwackich Tłumaczy Literatury za tłumaczenie „Nienasycenia” Stanisława Ignacego Witkiewicza na język chorwacki. Nagroda przyznawana jest od 1953 roku. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND

Prof. Dalibor Blažina to wykładowca literatury polskiej na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest autorem licznych tekstów naukowych, popularnych i leksykograficznych poświęconych literaturze polskiej, m. in. tomów „Katastrofizm a struktura dramatu. O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu” (1993), „W aurze Dziadów. Eseje i rozprawy o literaturze polskiej i jej chorwackiej recepcji” (2005) i „Paradoks o krytyku. Jan Kott w sferze tekstowej kultury” (2011). Od 1998 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowo-literackiego „Književna smotra". Na język chorwacki tłumaczył teksty Witkacego, Brunona Schulza, Czesława Miłosza, Jana Kotta, Andrzeja Szczypiorskiego, Piotra Szewca, Piotra Pazińskiego oraz innych pisarzy polskich.

Wydał wybór dramatów Witkacego („Iz djela”, 1985, zawierający tłumaczenia „W małym dworku”, „Wariata i zakonnicy”, „Szalonej lokomotywy”, „Kurki wodnej”, „Szewców” oraz „Wstępu do Czystej formy w teatrze” ), w pismach opublikował także „Juvenilia” i „Matkę”. W książce poświęconej Witkacemu zajmował się katastrofizmem i odczytywaniem dramatów Witkacego na podstawie modelu aktancjalnego Anne Ubersfeld. Pisał m. in. o pobycie Witkacego w Lovranie, o recepcji Witkacego w Chorwacji, o problemach tłumaczenia „Szewców” na język chorwacki. W 2003 r. dostał Nagrodę St. I Witkiewicza polskiego Ośrodka ITI-UNESCO za promowanie polskiej kultury teatralnej w świecie.