Aktualności

fot. Daniel Bednarz
07.11.2019

Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kórniku/Bninie zakończona! [relacja i zdjęcia]

W Bninie otwarto dziś nową filię Biblioteki Publicznej w Kórniku. Całość przedsięwzięcia, które kosztowało 3 800 000 złotych, dofinansowano na kwotę 1 800 050 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Gości przywitali dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku Elżbieta Duszczak oraz burmistrz Kórnika Przemysław Pacholski.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku Elżbieta Duszczak podkreśliła wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w inwestycję, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Burmistrz Kórnika Przemysław Pacholski dołączył się do podziękowań i szczegółowo przedstawił burzliwą historię inwestycji.

„To była trudna inwestycja, trudny czas dla nas wszystkich. Ale najważniejsze, że się udało” – dodała dyrektor Duszczak.

Uroczystość uświetnił koncert harfisty Michała Zatora i skrzypaczki Barbara Szelągiewicz.

Z ramienia Instytutu Książki na otwarciu gościli redaktor instytutowej strony Krzysztof Cieślik, który odczytał list gratulacyjny dyrektora Instytutu Dariusza Jaworskiego, i pracujący przy dedykowanym bibliotekom programie MAK+ Daniel Bednarz.