Aktualności

11.08.2020

Bitwa Warszawska (cz. II). Kilkaset wydarzeń na terenie całego kraju

Koncerty, premiery filmów, konkursy, wystawy - również w przestrzeni wirtualnej - widowisko multimedialne pod hasłem „1920. Wdzięczni Bohaterom” i wreszcie wielkie otwarcie długo wyczekiwanego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z instytucjami z całej Polski przygotowało kilkadziesiąt wydarzeń upamiętniających zwycięską Bitwę Warszawską. Ponadto, dzięki dotacjom przyznanym w ramach Programu "Niepodległa" na 100-lecie "Cudu nad Wisłą" zostanie zrealizowanych kilkaset oddolnych inicjatyw – często w małych miejscowościach.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" został zwiększony o ponad 2 500 000 zł, dzięki czemu dofinansowanych zostało 157 inicjatyw na łączną  kwotę 4 511 000 zł.

W 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą" oprócz kilkuset wydarzeń kulturalnych na terenie całego kraju, w Warszawie odbędą się też tradycyjna defilada i piknik organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz widowisko balonowe.

Bitwa Warszawska uznawana jest za jedną z najważniejszych bitew świata. Pod wspólnym hasłem #Wiktoria1920 w dziesiątkach miejsc i dzięki zaangażowaniu tysięcy Polaków upamiętniamy to wielkie polskie zwycięstwo!

Kampania zagraniczna

Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizuje w sierpniu kampanię kierowaną do anglojęzycznego, przede wszystkim zachodniego odbiorcy. Jej głównym elementem będzie około sześciominutowy film „The Miracle You've Never Hear Of”, który będzie dystrybuowany w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Youtube) z wykorzystaniem kont Instytutu, MKiDN oraz partnerów. W treści filmu akcentowane będzie znaczenie Bitwy nie tylko dla utrzymania przez Polskę Niepodległości, ale również dla przyszłości Europy. Uwypuklony zostanie aspekt cywilizacyjny Bitwy, ukazane będzie starcie wartości i mobilizację obywateli młodego Państwa Polskiego. Celem jest uświadomienie zagranicznemu odbiorcy nie tyle samego faktu historycznego, co jego ogromnego znaczenia w historii Europy, utrzymania europejskich wartości, które bolszewicy chcieli wykorzenić i czynili to na zajętych przez siebie terenach. Film realizowany jest w języku angielskim, w zależności od platformy dystrybucji dostępne będą również opcjonalne polskie napisy. Kampania startuje tuż przed 15 sierpnia.

Kalendarz wydarzeń można znaleźć pod tym adresem.