Aktualności

22.02.2021

30 marca mija termin zgłoszeń do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Do 30 marca można zgłaszać kandydatury do IV edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Laur trafia do autorów mieszkających i tworzących na Pomorzu lub autorów dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską.

„Pomorska Nagroda Literacka »Wiatr od morza« przyznawana jest w trzech kategoriach. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w październiku 2021 r.” - poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski.

Pierwsza kategoria to Literacka Książka Roku - oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.

Kolejna kategoria to Pomorska Książka Roku - oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.

Trzecia kategoria to całokształt pracy literackiej - oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2020 zgłaszać mogą stowarzyszenia i związki literackie, redakcje czasopism literackich, wydawnictwa, wyższe uczelnie humanistyczne, stowarzyszenia regionalne, biblioteki, instytucje kultury, media oraz członkowie kapituły Pomorskiej Nagrody Literackiej. Każdy może zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Zgłoszenia w formie pisemnej, z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesyłać na adres: Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od Morza” została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w 2018 r. jako forma uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nazwa pochodzi od tytułu powieści Stefana Żeromskiego poświęconej powrotowi Pomorza, w tym Kaszub, w granice Polski.

W 2020 r. w Pomorskiej Nagrodzie Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku zwyciężyła powieść „Znikanie” Izabeli Morskiej. Za najlepszą Pomorską Książkę Roku uznano monografię „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” (tomy III-V) Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Wyróżnienie za całokształt pracy literackiej otrzymał zaś prof. Zenon Ciesielski - historyk literatury i kultury skandynawskiej, założyciel katedry skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktor honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji. Opublikował on ponad 350 rozpraw, artykułów, recenzji i not w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2019 został franciszkanin, biblista o. prof. Adam Sikora.

W dotychczasowych trzech edycjach Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” jury rozpatrzyło ponad 1000 zgłoszonych kandydatur. (PAP)

źródło: PAP, Robert Pietrzak