Aktualności

05.02.2024

„Gazeta Wyborcza” przegrała w sądzie z Instytutem Książki

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Instytutu Książki przeciwko „Gazecie Wyborczej”. Sąd przychylił się do stanowiska Instytutu Książki, zobowiązując Redaktora Naczelnego do bezpłatnego opublikowania sprostowania materiału autorstwa Angeliki Pitoń i Grzegorza Nurka pt. „Dyrektorów teatrów odwołać”, który ukazał się w dzienniku „Gazeta Wyborcza” (nr 227) w dniu 29 września 2023 roku.
 
W związku ze wspomnianą wyżej publikacją Instytut skierował do Redaktora Naczelnego dziennika „Gazeta Wyborcza” wniosek o sprostowanie fragmentów materiału, które są nieprawdziwe. W odpowiedzi na nadesłany wniosek Zastępca Redaktora Naczelnego poinformował o odmowie dokonania sprostowania z powodu rzekomych błędów formalnych. Wobec powyższego Instytut Książki złożył pozew z żądaniem publikacji sprostowania.
 

Poniżej przedstawiamy zasądzoną treść sprostowania:
 
„Sprostowanie
 
Instytut Książki oświadcza, że w materiale autorstwa Angeliki Pitoń i Grzegorza Nurka pt. „Dyrektorów teatrów odwołać!” opublikowanym w dzienniku „Gazeta Wyborcza” (nr 227) w dniu 29 września 2023 r., autorzy materiału zamieścili dotyczące Instytut Książki nieścisłe i nieprawdziwe informacje. 
 
Nieprawdą jest bowiem, że wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Koehler opiniuje konkursy ministerialne i że na tej podstawie prof. Piotr Gliński konkursy te akceptował, w wyniku czego miano przestać dofinansowywać m.in. dodatek „Książki” w „Tygodniku Powszechnym”, akcję społeczną Fundacji „Tygodnika Powszechnego” „Lekcje czytania”, „Krytykę Polityczną”, „Przegląd Polityczny”, festiwal Haupta w Gorlicach organizowany przez Monikę Sznajderman i Andrzeja Stasiuka, „Góry literatury” organizowane przez Olgę Tokarczuk, wiele innych cennych wydawnictw i imprez. 

Wicedyrektor Instytutu Książki nie bierze udziału w ocenie wartości merytorycznej wniosków w programach dotacyjnych. Oceny tej dokonuje zespół ekspertów na podstawie stosownych regulaminów oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”
 
Wyrok nie jest prawomocny.