Zagranica

Międzynarodowe targi książki

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie (10-12 marca 2020) i Bolonii (30 marca - 2 kwietnia). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2019.

Informacji o targach w Londynie udziela Agnieszka Urbanowska, (+48) 12 61 71 928; a.urbanowska@instytutksiazki.pl

Informacji o targach w Bolonii udziela Izabella Kaluta, (+48) 12 61 71 925; i.kaluta@instytutksiazki.pl