Zagranica

Międzynarodowe targi książki

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie (10-12 kwietnia 2018). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy.

zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 stycznia 2018.

Zasady uczestnictwa wydawców w polskim stoisku.

Informacji o targach udziela Izabella Kaluta
+48 12 61 71 925
i.kaluta@instytutksiazki.pl

Materiały do pobrania
  • pobierz plik Formularz zgłoszenia na Targi Książki w Londynie