Zagranica

Międzynarodowe targi książki

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii (1-4 kwietnia 2019). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2018.

Zasady uczestnictwa wydawców w polskim stoisku.

Informacji o targach udziela Izabella Kaluta
+48 12 61 71 925
i.kaluta@instytutksiazki.pl

***

Informujemy, że przyjmujemy także zgłoszenia do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie (12-14 marca 2019). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 listopada 2018.

Informacji o targach w Londynie udziela Agnieszka Urbanowska, (+48) 12 61 71 928

a.urbanowska@instytutksiazki.pl