Rynek Książki

Nazwa programu

Targi Książki 2021

Opis programu

W roku 2021 Instytut Książki planuje organizację stoisk kolektywnych na następujących imprezach:

Targi Książki Dziecięcej w Bolonii (14–17 czerwca 2021)
Międzynarodowe Targi Książki w Londynie (29 czerwca–1 lipca 2021)
Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie (20–24 października 2021)

Akwizycja zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.