Rynek Książki

Nazwa raportu

Polski rynek książki 2015

Autor raportu

Piotr Dobrołęcki / Biblioteka Analiz Sp. z o. o. © Instytut Książki

Opis raportu

W Polsce do połowy 2014 roku w bazie ISBN, prowadzonej przez BibliotekęNarodową, zarejestrowanych było ponad 40 500 podmiotów wydawniczych,jednak aktywnych wydawnictw (wydających kilka książek w ciąguroku) działa nie więcej niż 2 000 do 2 500.

W Polsce do połowy 2014 roku w bazie ISBN, prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, zarejestrowanych było ponad 40 500 podmiotów wydawniczych, jednak aktywnych wydawnictw (wydających kilka książek w ciągu roku) działa nie więcej niż 2 000 do 2 500.

Jednocześnie koncentracja na rynku jest bardzo duża. Udział 300 największych wydawnictw branży wynosi prawie 98%. Około 600 - 700 firm wydaje w ciągu roku więcej niż 10 książek, ponad 300 osiągnęło w 2014 roku ponad 1 mln zł obrotu, a około 160 – ponad 2 mln zł. Pozostali zarejestrowani wydawcy w większości są wydawcami jednej lub kilku książek i nie uczestniczą aktywnie w rynku wydawniczym.

Pobierz pełną wersję tekstu: PDF

Opracowanie na zamówienie Instytutu Książki: Piotr Dobrołęcki/Biblioteka Analiz

Materiały do pobrania

Zwiń  
Polski rynek książki 2015