Rynek Książki

Kongres tłumaczy

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej jest wydarzeniem wyjątkowym: raz na cztery lata zapraszamy do Krakowa około dwustu pięćdziesięciu tłumaczy literatury polskiej ze wszystkich kontynentów.

Podczas kilku kongresowych dni spotykają się oni z pisarzami, krytykami, badaczami i ekspertami, dowiadują się o nowych tytułach i tendencjach, wymieniają też opinie i pomysły między sobą. Z naszych informacji wynika, że nie ma drugiej takiej imprezy na świecie!

12-14 maja 2005 - I Kongres Tłumaczy
4-6 czerwca 2009 - II Kongres Tłumaczy
20-22 czerwca 2013 - III Kongres Tłumaczy
9-11 czerwca 2017 - IV Kongres Tłumaczy
2-4 czerwca 2022 - V Kongres Tłumaczy

Informacji na temat Kongresu udziela Anna Czartoryska-Sziller (tel. +48 12 61 71 920).