Aktualności

26.09.2018

Jennifer Croft odbierze jutro nagrodę Found in Translation

Jutro w Dweck Center w Centralnej Bibliotece Brooklińskiej w Nowym Jorku odbędzie się wręczenie nagrody Found in Translation przyznawanej przez Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Laur odbierze Jennifer Croft, autorka przekładu Biegunów Olgi Tokarczuk, nagrodzonego prestiżową Man Booker International Prize.

Opublikowane w 2017 roku w Wielkiej Brytanii pod tytułem Flights tłumaczenie Biegunów autorstwa Jennifer Croft powstało dzięki współfinansowaniu ze strony Instytutu Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. Ponadto Jennifer Croft przebywała na zaproszenie Instytutu Książki w Kolegium Tłumaczy w 2009 i 2015 roku. To tutaj, podczas pierwszego pobytu, zaczęło się jej zainteresowanie twórczością autorki Biegunów. Uczestniczyła w Kongresach Tłumaczy, organizowanych przez Instytut Książki co cztery lata. Kapituła zdecydowała się docenić przekład Jennifer Croft za jego piękno, konsekwencję i klarowność.

Nagroda Found in Translation została ustanowiona w 2008 roku. Przyznawana jest corocznie tłumaczowi/tłumaczom najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej. Dotychczasowymi laureatami nagrody są:

  • Bill Johnston, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2008)
  • Antonia Lloyd-Jones, za przekład Ostatniej wieczerzy Pawła Huellego (2009)
  • Danuta Borchardt, za przekład Pornografii Witolda Gombrowicza (2010)
  • Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak, za przekład tomu wierszy Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011)
  • Joanna Trzeciak, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2012)
  • Antonia Lloyd-Jones, za całość dorobku tłumaczki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (2013)
  • Philip Boehm, za przekład książki Król kier znów na wylocie Hanny Krall (2014)
  • Ursula Phillips, za przekład powieści Choucas Zofii Nałkowskiej (2015)
  • Bill Johnston, za przekład Dwunastu stacji Tomasza Różyckiego (2016)
  • Piotr Florczyk, za przekład Budowałam barykadę Anny Świrszczyńskiej (2017)

Nagrodę stanowi dyplom, trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2,000 PLN miesięcznie, przelotem do i z Krakowa, a także 16,000 PLN.

Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, Instytutu Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Instytutu Książki, Dariusz Jaworski.