Kluby Książki

Nazwa programu

Program dotacyjny dla DKK

Opis programu

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Termin składania wniosków w programie dotacyjnym "Dyskusyjne Kluby Książki 2018" upłynął 30 listopada 2017 roku.

Kontakt
Dariusz Kawa
tel. 514 789 013
e-mail: d.kawa@instytutksiazki.pl

Katarzyna Humeniuk
e-mail: dkk@instytutksiazki.pl

Materiały do pobrania

Zwiń  
Dyskusyjne Kuby Książki 2018
Regulamin programu, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Formularz wniosku, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wyniki programu, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór umowy, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania, wersja PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór raportu końcowego z wykonania zadania, wersja DOC
Dyskusyjne Kluby Książki 2018
Wzór raportu końcowego z wykonania zadania, wersja PDF
DKK logo - pion
wersja CMYK
DKK logo - pion
wersja Pantone
DKK logo - pion
wersja PNG
DKK logo - poziom
wersja CMYK
DKK logo - poziom
wersja Pantone
DKK logo - poziom
wersja PNG
DKK - plakat
wersja JPG
DKK - plakat
wersja PDF
DKK - plakat 2
wersja PDF