Kluby Książki

Nazwa programu

Program dotacyjny dla DKK

Opis programu

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Program „Dyskusyjne Kluby Książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „Dyskusyjne Kluby Książki”, w kwocie 2 000 000 zł.

Kontakt

Agnieszka Lewandowska
tel. (+48) 698 669 510
e-mail: a.lewandowska@instytutksiazki.pl

Aktualne materiały do pobrania 2024

Zwiń   Załączone wzory dokumentów (umowa, raporty, sprawozdanie) zamieszczone są poglądowo, ich treść może ulegać nieznacznym modyfikacjom lub zmianie typu pliku (np. z dokumentu tekstowego na arkusz kalkulacyjny) w trakcie realizacji programu.
Dyskusyjne Kluby Książki - wnioski rozpatrzone pozytywnie
Dyskusyjne Kluby Książki - wnioski błędne formalnie
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - zespół sterujący
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - wzór wniosku
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - regulamin
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - wzór umowy
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - wzór sprawozdania merytorycznego
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - wzór raportu końcowego
Dyskusyjne Kluby Książki 2024 - wzór załącznika do umowy (RODO)
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja AI
Zestaw logotypów DKK wersje CMYK, Pantone, PNG
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja PDF
Logtyp DKK PANTONE - pion Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - pion Wersja PDF
Logotyp DKK RGB - pion Wersja PNG
Logotyp DKK CMYK - poziom Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - poziom Wersja AI
Logotyp DKK - poziom Wersja PNG
belka dkk black.png
belka dkk transparent.png
belka dkk white.png

Archiwalne materiały do pobrania 2023

Zwiń  
Dyskusyjne Kluby Książki - wyniki programu
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - zespół sterujący 2023
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - regulamin
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - wzór wniosku
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - wzór sprawozdania merytorycznego
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - wzór raportu końcowego
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - wzór umowy
Dyskusyjne Kluby Książki 2023 - wzór załącznika do umowy (RODO)
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja AI
Zestaw logotypów DKK wersje CMYK, Pantone, PNG
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja PDF
Logtyp DKK PANTONE - pion Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - pion Wersja PDF
Logotyp DKK RGB - pion Wersja PNG
Logotyp DKK CMYK - poziom Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - poziom Wersja AI
Logotyp DKK - poziom Wersja PNG
belka logotypowa ciemna
belka logotypowa jasna
belka logotypowa transparentna

Archiwalne materiały do pobrania 2022

Zwiń  
Dyskusyjne Kluby Książki 2022 - regulamin wersja .PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2022 - wzór wniosku wersja .DOCX
Dyskusyjne Kluby Książki 2022 - wyniki programu wersja .PDF
Dyskusyjne Kluby Książki 2022 - wzór sprawozdania merytorycznego wersja .DOCX
Dyskusyjne Kluby Książki 2022 - wzór raportu końcowego wersja .DOCX
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja AI
Zestaw logotypów DKK wersje CMYK, Pantone, PNG
Logotyp DKK CMYK - pion Wersja PDF
Logtyp DKK PANTONE - pion Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - pion Wersja PDF
Logotyp DKK RGB - pion Wersja PNG
Logotyp DKK CMYK - poziom Wersja AI
Logotyp DKK PANTONE - poziom Wersja AI
Logotyp DKK - poziom Wersja PNG
Archiwalne wzory plakatów DKK wersje PDF, JPG
Aktualne wzory materiałów promocyjnych wersje PDF