Dotacje

Nazwa programu

Promocja czytelnictwa

Opis programu

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są tutaj.

Termin składania wniosków

30.11.2021 r.

Instytucja zarządzająca

Instytut Książki

Kontakt

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Magdalena Migas – m.migas@instytutksiazki.pl, tel. (12) 617 19 12